TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-311

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-311

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 13399-311, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2016 – Biểu diễn và trao đổi dữ liệu dụng cụ cắt – Phần 311: Tạo và trao đổi mô hình 3D – Doa rắn

Phần này của ISO / TS 13399 quy định khái niệm về thiết kế các hạng mục công cụ, cho tất cả các loại doa đặc, cùng với việc sử dụng các thuộc tính và miền giá trị liên quan.

Phần này của ISO / TS 13399 quy định một cách phổ biến để thiết kế các mô hình đơn giản hóa có chứa những điều sau:

– các định nghĩa và đặc điểm nhận dạng của các đặc điểm thiết kế của doa đặc, có liên quan đến các đặc tính được sử dụng;

– định nghĩa và nhận dạng cấu trúc bên trong của mô hình 3D thể hiện các tính năng và thuộc tính của doa đặc.

Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này của ISO / TS 13399:

– các ứng dụng nơi dữ liệu tiêu chuẩn này có thể được lưu trữ hoặc tham chiếu;

– khái niệm về mô hình 3D cho các công cụ cắt;

– khái niệm về mô hình 3D để cắt các mặt hàng;

– khái niệm về mô hình 3D cho các hạng mục công cụ khác không được mô tả trong phạm vi của tiêu chuẩn này của ISO / TS 13399;

– khái niệm về mô hình 3D cho các hạng mục thích ứng;

– khái niệm về mô hình 3D cho các hạng mục lắp ráp và các hạng mục phụ trợ


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 13399-311, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese