TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-201

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-201

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-201

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 7 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  40
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 13399-201, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2014 – Biểu diễn và trao đổi dữ liệu dụng cụ cắt – Phần 201: Tạo và trao đổi mô hình 3D – Chèn thông thường

Phần này của ISO 13399 quy định khái niệm về thiết kế các mặt hàng cắt, giới hạn ở các phần chèn thông thường, với việc sử dụng các thuộc tính và miền giá trị liên quan.

Phần này của tiêu chuẩn ISO 13399 quy định một cách phổ biến để thiết kế các mô hình đơn giản bao gồm những điều sau:

– định nghĩa và xác định các đặc điểm thiết kế của các vật liệu chèn thông thường, có liên kết đến các thuộc tính được sử dụng;

– định nghĩa và xác định cấu trúc bên trong của mô hình 3D thể hiện các tính năng và đặc tính của các phần chèn thông thường. Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này:

– các ứng dụng mà dữ liệu tiêu chuẩn này có thể được lưu trữ hoặc tham chiếu;

– tạo và trao đổi các mô hình 3D đơn giản hóa cho các công cụ cắt;

– tạo và trao đổi các mô hình 3D đơn giản hóa cho các hạng mục công cụ;

– tạo và trao đổi các mô hình 3D đơn giản hóa cho các mặt hàng cắt khác không được mô tả trong phần này của ISO 13399;

– tạo và trao đổi các mô hình 3D đơn giản hóa cho các hạng mục thích ứng;

– tạo và trao đổi các mô hình 3D đơn giản hóa cho các hạng mục lắp ráp và các hạng mục phụ trợ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 13399-201, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 13399-201

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese