TIÊU CHUẨN ISO TS 13004

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 13004

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 13004

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  64
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 13004, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2013 – Tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Bức xạ – Chứng minh liều lượng tiệt trùng đã chọn: Phương pháp VDmaxSD

Đặc điểm kỹ thuật này mô tả phương pháp chứng minh liều lượng khử trùng đã chọn là 17,5, 20, 22,5, 27,5, 30, 32,5 hoặc 35 kGy đạt được mức đảm bảo vô trùng (SAL) là 10−6 hoặc ít hơn để khử trùng bằng bức xạ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đặc điểm kỹ thuật này cũng quy định phương pháp đánh giá liều lượng tiệt trùng được sử dụng để chứng minh tính hiệu quả liên tục của liều lượng tiệt trùng đã được chứng minh.

CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn và chứng minh liều lượng khử trùng được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu thiết lập việc khử trùng theo định nghĩa quy trình trong ISO 11137-1

Loại trừ

Phương pháp này chỉ dành cho chứng minh của việc khử trùng đã chọn là 17,5, 20, 22,5, 27,5, 30, 32,5 hoặc 35 kGy và không được sử dụng để chứng minh cho các liều khử trùng khác. Phương pháp này không được sử dụng để chứng minh cho việc khử trùng đã chọn là thực hiện nếu vi sinh vật tạp nhiễm trung bình của toàn bộ sản phẩm vượt quá giới hạn được chỉ định cho phương pháp đã chọn đối với phương pháp khử trùng đã chọn.

CHÚ THÍCH: Các phương pháp chống lại chất nền của các liều khử trùng được chọn là 25 kGy và 15 kGy không được bao gồm trong Quy định kỹ thuật này; chúng được mô tả trong ISO 11137-2.

Ứng dụng

Nếu quyết định sử dụng phương pháp tiệt trùng này không được thành lập, thì phương pháp này phải được tuân thủ theo các yêu cầu (phải) và hướng dẫn (nên) quy định ở đây.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 13004, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 13004

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese