TIÊU CHUẨN ISO TR 19961

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 19961

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 19961

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 19961, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 11 năm 2010 – Cần trục – Mã an toàn trên cần trục di động

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp hướng dẫn về các Tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho cần trục di động (cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục bánh lốp và bất kỳ biến thể nào của chúng vẫn giữ nguyên các đặc tính cơ bản) và tóm tắt các điều khoản liên quan. Các khả năng thích ứng đặc biệt của các loại máy nói chung được đề cập, nếu có, cũng thuộc phạm vi của nó.

CHÚ THÍCH: Theo Hướng dẫn ISO, Phần 2, các hình thức bằng lời nói được sử dụng để xác định các điều khoản trong tiêu chuẩn quốc tế là

– “sẽ” hoặc “sẽ không”, được sử dụng để chỉ các yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt để phù hợp với tài liệu và từ đó không cho phép sai lệch,

– “nên” hoặc “không nên” đối với các khuyến nghị, chỉ ra rằng trong một số khả năng, một khả năng được đề xuất là đặc biệt phù hợp, không đề cập hoặc loại trừ những người khác, hoặc rằng một quy trình hành động nhất định được ưu tiên nhưng không nhất thiết bắt buộc, hoặc điều đó (phủ định hình thức) một khả năng hoặc quy trình hành động nhất định không được dùng nữa nhưng không bị cấm, và

– “có thể” hoặc “không cần”, được sử dụng để chỉ một quá trình hành động được phép trong giới hạn của tài liệu.

Mục đích

Mục đích của Báo cáo kỹ thuật này là

a) xác định nhiều tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến cần trục di động và sự an toàn của chúng (xem Thư mục tài liệu tham khảo để biết danh sách đầy đủ),

b) tóm tắt nội dung của các tài liệu đó,

c) thúc đẩy an toàn cần trục di động bằng cách phân định các tiêu chuẩn này, để việc kết hợp các điều khoản của chúng vào thiết kế và sử dụng cần trục di động sẽ bảo vệ và giảm thiểu thương tích cho người lao động và thiệt hại cho thiết bị,

d) tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của tất cả những người làm việc trong lĩnh vực cần trục di động (người thiết kế, người giám sát và những người khác chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về việc sử dụng và bảo trì an toàn máy) với nhu cầu tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan đến cần trục di động, và

e) góp phần vào việc hài hòa quốc tế hơn nữa các tiêu chuẩn cần trục di động.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 19961, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 19961

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese