TIÊU CHUẨN ISO TR 19201

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 19201

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 19201, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2013 – Rung động cơ học – Phương pháp luận để lựa chọn tiêu chuẩn rung động máy móc thích hợp

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp hướng dẫn để lựa chọn các tiêu chuẩn rung động thích hợp cho các loại máy cụ thể, và do đó lựa chọn phương pháp đo và đánh giá độ rung thích hợp. Các nội dung tóm tắt được nêu trong ISO 10816 (đánh giá độ rung của máy trên các bộ phận không quay) và ISO 7919 (đánh giá độ rung của máy trên các bộ phận quay), cùng với các Tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan đến máy móc.

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp tổng quan về các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, đưa ra tóm tắt về phạm vi của chúng. Nó cũng cung cấp cơ sở lý thuyết, phân tích để xác định liệu các phép đo rung động có nên được thực hiện trên các bộ phận không quay, trục quay hoặc cả hai đối với những máy chưa có kinh nghiệm trước đó hay không. Nó không nhằm mục đích thay thế kinh nghiệm thực tế của nhà sản xuất đã có tên tuổi hoặc người dùng với các loại máy cụ thể vì có thể có các tính năng cụ thể liên quan đến một máy cụ thể dẫn đến lựa chọn khác về quy trình đo phù hợp nhất.

Mục đích của Báo cáo kỹ thuật này không nhằm trang bị cho người đọc tất cả các chi tiết kỹ thuật được cung cấp trong các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đo lường hoặc đánh giá trên một máy cụ thể; thay vào đó, nó hướng dẫn người đọc đến các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp. Chính các Tiêu chuẩn quốc tế này cung cấp các chi tiết cần thiết; và sau đó, với sự đào tạo phù hợp, người đọc có thể thực hiện nhiệm vụ đo lường hoặc đánh giá.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 19201, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese