TIÊU CHUẨN ISO TR 17623

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 17623

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 17623, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phân tích SSR của ngô

Các phương pháp và dấu hiệu SSR có trong Báo cáo kỹ thuật này thích hợp cho các ứng dụng như kiểm tra sự phù hợp lai, lấy dấu phân tử của giống và kiểm tra danh tính của giống.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 17623, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese