TIÊU CHUẨN ISO TR 17370

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 17370

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 17370

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  64
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 17370, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2013 – Hướng dẫn ứng dụng về các nhà cung cấp dữ liệu để quản lý chuỗi cung ứng

Báo cáo kỹ thuật này chỉ rõ phương pháp để thiết lập tính tương thích giữa các vật mang dữ liệu khác nhau như ký hiệu tuyến tính, ký hiệu hai chiều và RFID, cũng như mối quan hệ một đối một của chúng bằng cách minh họa cấu trúc hỗ trợ hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng cơ bản tuân thủ ISO. Đặc biệt, nó

– xác định mối quan hệ của các tiêu chuẩn toàn cầu khác nhau liên quan đến chuỗi cung ứng,

– minh họa các loại và cấu trúc dữ liệu trong mạng lưới chuỗi cung ứng phân lớp,

– xác định mối quan hệ giữa cấu trúc phân lớp của chuỗi cung ứng,

– chỉ định việc quản lý số sê-ri trong quản lý chuỗi cung ứng,

– chỉ định lưu trữ dữ liệu trên các nhà cung cấp dữ liệu được đặt tên,

– chỉ định khối lượng dữ liệu cần thiết cho mỗi nhà cung cấp dữ liệu,

– chỉ định cấu trúc dữ liệu giữa bộ mang dữ liệu và bộ đọc (bộ dò hỏi),

– chỉ định cấu trúc dữ liệu giữa hệ thống chủ (máy tính) và đầu đọc (bộ dò hỏi), và

– minh họa các vật mang dữ liệu phức tạp (phương tiện kết hợp có thể ghi lại, v.v.).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 17370, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 17370

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese