TIÊU CHUẨN ISO TR 17219

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 17219

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  86
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 17219, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2013 – Xem xét hành vi hút thuốc của con người và các khuyến nghị về tiêu chuẩn ISO mới cho máy hút thuốc lá

Báo cáo Kỹ thuật này do Nhóm Đánh giá Hành vi Hút thuốc đặc biệt chuẩn bị nhằm giải quyết các điều khoản tham chiếu sau:

a) để xem xét tài liệu về hành vi hút thuốc của con người trên toàn thế giới, các nghiên cứu về mức độ hấp thụ và các phương pháp hút thuốc:

b) báo cáo các giá trị tối đa và tối thiểu về thể tích phun, thời gian phun, tần suất phun, chặn thông gió, chiều dài mông và các thông số khác;

c) đề xuất một hoặc nhiều bộ thông số cho các chế độ hun khói máy thực tế tiềm năng ngoài tiêu chuẩn ISO hiện có (ISO 3308);

d) để xác định những lỗ hổng trong kiến ​​thức hiện có.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 17219, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese