TIÊU CHUẨN ISO TR 17185-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 17185-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  56
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 17185-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Hệ thống giao thông thông minh – Thông tin người dùng giao thông công cộng – Phần 3: Các trường hợp sử dụng cho các hệ thống lập kế hoạch hành trình và sự tương tác của chúng

Mục đích của tiêu chuẩn này là xác định các yêu cầu chung cấp cao của hệ thống lập kế hoạch hành trình bằng cách tiêu chuẩn hóa các trường hợp sử dụng.

Phần này của ISO 17185 xác định các yêu cầu cơ bản để thực hiện hệ thống lập kế hoạch hành trình, trên quan điểm rằng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cần được cung cấp công cụ thuận tiện để thực hiện hành trình của họ hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa hệ thống lập kế hoạch hành trình mong muốn, thông tin giao thông công cộng phải được xử lý hiệu quả và cung cấp cho người sử dụng phương tiện giao thông công cộng theo cách thích hợp bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn khu vực hiện có.

Phần này của ISO 17185 không tiêu chuẩn hóa các giao diện thông tin cụ thể như định dạng dữ liệu hoặc hệ thống đánh số điểm dừng, v.v. nhưng các tiêu chuẩn khu vực hiện có do các nhóm khu vực và quốc gia thiết lập được đề xuất áp dụng.

ISO 17185 bao gồm các phần sau:

– Phần 1: Khung tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin công cộng: (Tiêu chuẩn quốc tế)

– Phần 2: Danh mục tiêu chuẩn dữ liệu và giao diện và tham khảo chéo: (Báo cáo kỹ thuật)

– Phần 3: Các trường hợp sử dụng cho hệ thống lập kế hoạch hành trình và hoạt động liên thông của chúng: (Báo cáo kỹ thuật)


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 17185-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese