TIÊU CHUẨN ISO TR 13054

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 13054

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 13054

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 13054, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2012 – Kiến thức quản lý các tiêu chuẩn thông tin y tế

Báo cáo kỹ thuật này mô tả phương pháp và siêu dữ liệu quản lý kiến ​​thức tiêu chuẩn (SKM) để hỗ trợ việc xác định dễ dàng sự tồn tại của tiêu chuẩn tin học y tế, tình trạng phát triển của tiêu chuẩn và Tổ chức phát triển tiêu chuẩn liên quan (SDO). Đặc biệt, nó mô tả một phương pháp điều hướng dựa trên kiến ​​thức để cho phép đánh giá nhanh các vai trò và mục đích theo ngữ cảnh của một tiêu chuẩn, bao gồm mối quan hệ giữa một tiêu chuẩn này với các tiêu chuẩn khác, đặc biệt là trong cùng một lĩnh vực tiêu chuẩn.

Báo cáo Kỹ thuật này cũng cung cấp thông tin về việc thiết kế các công cụ hỗ trợ quản lý kiến ​​thức về các tiêu chuẩn tin học y tế.

Báo cáo Kỹ thuật này được thiết kế để sử dụng bởi:

a) các nhà phát triển tiêu chuẩn tin học y tế và các tổ chức phát triển tiêu chuẩn;

b) người phát triển, người thực hiện và quản lý hệ thống thông tin y tế, hệ thống thông tin lâm sàng và hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng;

c) tất cả những người sử dụng dữ liệu lâm sàng của hệ thống thông tin y tế, chẳng hạn như các nhà thống kê y tế, nhà nghiên cứu, cơ quan y tế công cộng, nhà cung cấp bảo hiểm y tế, tổ chức rủi ro sức khỏe, nhà phân tích dữ liệu và người quản lý dữ liệu.

Các trường hợp có thể xảy ra mà nó có thể được sử dụng bao gồm:

1) hỗ trợ việc phát hiện và hiểu theo ngữ cảnh của các tiêu chuẩn liên quan bởi những người thực hiện hệ thống và các nhà hoạch định chính sách;

2) hỗ trợ việc phát hiện ra các tiêu chuẩn với những người muốn xác định những tiêu chuẩn nào có hoặc không tồn tại để bao trùm một lĩnh vực chủ đề cụ thể;

3) hỗ trợ các nhà phát triển tiêu chuẩn và các nhóm làm việc để xác định các lĩnh vực chủ đề mà các tiêu chuẩn hiện có còn khoảng cách;

4) hỗ trợ những người xây dựng Đề xuất hạng mục công việc mới xác định phạm vi tránh trùng lặp với các tiêu chuẩn hoặc thiếu sót khác trong phạm vi của một lĩnh vực chủ đề;

5) giúp các cơ quan thành viên xác minh sự cần thiết của một hạng mục công việc mới được đề xuất;

6) tạo điều kiện cho những người quảng bá hoặc giáo dục về việc sử dụng các tiêu chuẩn để phát triển các nguồn lực tập trung nhất quán vào danh mục các tiêu chuẩn liên quan.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 13054, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 13054

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese