TIÊU CHUẨN ISO TR 12204

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 12204

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 12204

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  58
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 12204, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 11 năm 2012 – Phương tiện giao thông đường bộ – Các khía cạnh công thái học của hệ thống điều khiển và thông tin vận tải – Giới thiệu về tích hợp các tín hiệu cảnh báo quan trọng về thời gian và an toàn

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp hướng dẫn chung, mang tính thông tin để tích hợp các tín hiệu cảnh báo quan trọng về an toàn và về thời gian (các tín hiệu, nếu bị bỏ qua dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể gây tổn hại về cơ thể cho (những) người ngồi trên xe và / hoặc những người tham gia giao thông khác) vào các thông báo hiện có trong xe được trình bày cho người lái xe. Việc tích hợp các tín hiệu không quan trọng nằm ngoài phạm vi của Báo cáo kỹ thuật này, ngoại trừ việc xác nhận rằng chúng không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người lái xe về các tín hiệu quan trọng về thời gian và an toàn.

Báo cáo Kỹ thuật này cung cấp:

1) các phương pháp tiếp cận có thể có để xác định xem việc tích hợp có cần thiết để giảm thiểu khả năng các tín hiệu từ một hoặc nhiều hệ thống xe có thể làm suy giảm khả năng hiểu của người lái hoặc phản ứng với các tín hiệu cảnh báo quan trọng về an toàn từ (các) hệ thống khác; và

2) thảo luận về các phương pháp khả thi để đánh giá các xung đột tích hợp tiềm ẩn.

Nó không cung cấp hướng dẫn theo quy định về cách thiết kế HMI cảnh báo tích hợp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 12204, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 12204

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese