TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 33052

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 33052

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 33052

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  68
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC TS 33052, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2016 – Công nghệ thông tin – Mô hình tham chiếu quy trình (PRM) để quản lý an toàn thông tin

Đặc tả kỹ thuật này xác định mô hình tham chiếu quy trình (PRM) cho lĩnh vực quản lý an toàn thông tin. Kiến trúc mô hình chỉ định một kiến ​​trúc quy trình cho miền và bao gồm một tập hợp các quy trình, với mỗi quy trình được mô tả về mục đích và kết quả của quy trình.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC TS 33052, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 33052

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese