TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 17021-7

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 17021-7

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 17021-7

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC TS 17021-7, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 7: Yêu cầu năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Đặc điểm kỹ thuật này bổ sung cho các yêu cầu hiện có của ISO / IEC 17021: 2011. Nó bao gồm các yêu cầu năng lực cụ thể đối với nhân viên tham gia vào quá trình chứng nhận hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC TS 17021-7, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TS 17021-7

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese