TIÊU CHUẨN ISO/IEC TR 12182

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC TR 12182

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TR 12182

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC TR 12182, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Khung phân loại các hệ thống và phần mềm CNTT, và hướng dẫn áp dụng nó

Báo cáo kỹ thuật này chỉ rõ cách thức tổ chức và thể hiện các phân loại của hệ thống CNTT và phần mềm. Nó cung cấp khuôn khổ để phân loại và hướng dẫn áp dụng nó. Điều này cho phép bất kỳ cộng đồng nào làm rõ phạm vi hệ thống của họ bằng cách sử dụng định nghĩa của riêng họ về các danh mục.

Phạm vi áp dụng của khuôn khổ là nhằm vào các hệ thống CNTT và phần mềm, bao gồm cả các dịch vụ được cung cấp bởi các hệ thống CNTT, trong đó chúng có thể là các mục tiêu chính nhưng không giới hạn ở.

Mục đích của Báo cáo kỹ thuật này bao gồm những nội dung sau:

a) các nhà phát triển hệ thống và tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm có thể xác định khả năng áp dụng của chúng cho các loại hệ thống và phần mềm mục tiêu khác nhau bằng cách sử dụng các phụ lục hoặc hướng dẫn, để người dùng của họ có thể dễ dàng xác định các tiêu chuẩn và điều khoản liên quan mà họ có thể áp dụng;

b) các nhà cung cấp hệ thống và các công cụ và phương pháp kỹ thuật phần mềm có thể làm rõ các loại hệ thống và phần mềm mục tiêu mà công nghệ của họ có thể áp dụng hoặc hạn chế để người dùng của họ có thể dễ dàng lựa chọn các công cụ và phương pháp phù hợp trong số nhiều ứng viên để sử dụng;

c) các nhà cung cấp dịch vụ có thể xác định các đặc điểm của dịch vụ của họ bằng cách sử dụng các trục phân loại để họ có thể xác định chất lượng dịch vụ của họ;

d) các nhà phát triển và đánh giá hệ thống và phần mềm có thể phân loại các hệ thống và phần mềm có các đặc tính tương tự bằng cách sử dụng các trục phân loại để họ có thể ước lượng và đánh giá chất lượng tốt hơn các hệ thống và phần mềm mục tiêu sẽ được phát triển;

e) các hệ thống và cộng đồng kỹ sư phần mềm có thể trao đổi các ý tưởng nghiên cứu và các thực tiễn tốt nhất của họ với phạm vi ứng dụng xác định.

Báo cáo kỹ thuật này không cung cấp một tập hợp các phân loại cụ thể mà là khuôn khổ cho các phân loại và hướng dẫn áp dụng nó để đạt được các mục đích nêu trên.

Điều quan trọng là các tiêu chuẩn về hệ thống và kỹ thuật phần mềm phải được áp dụng đúng cách cho việc mua sắm hoặc phát triển một số loại hệ thống nhất định. Báo cáo Kỹ thuật này cung cấp khung phân loại và hướng dẫn áp dụng để hỗ trợ (1) xác định lĩnh vực áp dụng các tiêu chuẩn và (2) định vị các tiêu chuẩn mới. Phụ lục của Báo cáo kỹ thuật này cung cấp các ví dụ mô tả cho các tiêu chuẩn liên quan, mỗi ví dụ mô tả lĩnh vực áp dụng của tiêu chuẩn bằng cách sử dụng phân loại đã xác định.

CHÚ THÍCH: Việc đưa ra hướng dẫn về khả năng áp dụng có thể không phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC TR 12182, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC TR 12182

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese