TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29182-7

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29182-7

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29182-7

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 29182-7, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 7: Hướng dẫn về khả năng tương tác

Phần này của ISO / IEC 29182 cung cấp tổng quan chung và hướng dẫn để đạt được khả năng tương tác giữa các dịch vụ mạng cảm biến và các thực thể liên quan trong một mạng cảm biến không đồng nhất.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 29182-7, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29182-7

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese