TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29161

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29161

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29161

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 29161, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Công nghệ thông tin – Cấu trúc dữ liệu – Nhận dạng duy nhất cho Internet of Things

Tiêu chuẩn này thiết lập một sơ đồ nhận dạng duy nhất cho Internet of Things (IoT), dựa trên cấu trúc dữ liệu hiện có và đang phát triển. Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc chung áp dụng cho nhận dạng duy nhất được yêu cầu để đảm bảo tính tương thích hoàn toàn giữa các nhận dạng khác nhau. Nhận dạng duy nhất là một cấu trúc chung cho bất kỳ đối tượng vật lý, đối tượng ảo hoặc con người nào. Nó được sử dụng trong các hệ thống thông tin IoT cần theo dõi hoặc nói cách khác là tham chiếu đến các thực thể. Nó được thiết kế để sử dụng với bất kỳ phương tiện IoT nào.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 29161, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29161

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese