TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29138-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 29138-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 11 năm 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 11 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  100
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO / IEC 29138-1, Phiên bản đầu tiên, tháng 11 năm 2018 – Công nghệ thông tin – Khả năng tiếp cận giao diện người dùng – Phần 1: Nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng

Tài liệu này xác định tập hợp các nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng mà những người dùng đa dạng có hệ thống ICT để làm cho các hệ thống này có thể truy cập được. Mỗi nhu cầu về khả năng truy cập của người dùng có thể được yêu cầu đối với một hệ thống bởi một cá nhân. Những người dùng khác nhau có thể có các nhóm nhu cầu hỗ trợ tiếp cận khác nhau của người dùng trong các ngữ cảnh khác nhau.

Trong khi bộ nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng này được phát triển cho lĩnh vực CNTT-TT, nhiều nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng trong bộ này cũng áp dụng cho các lĩnh vực khác.

Tài liệu này không cung cấp các yêu cầu hoặc các quy trình và phương pháp cụ thể để áp dụng và đánh giá nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng. Tuy nhiên, nó có thể thông báo sự phát triển của các yêu cầu như vậy (xem 5,4).

Tài liệu này không được thiết kế cho mục đích chứng nhận hoặc sử dụng theo quy định hoặc hợp đồng.

Các nhu cầu về khả năng tiếp cận của người dùng trong tài liệu này nhằm thông báo và khuyến khích những người chịu trách nhiệm về khả năng tiếp cận vượt ra ngoài các quy định tối thiểu của luật và quy định về khả năng tiếp cận.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 29138-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese