TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27042

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27042

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 27042, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng kỹ thuật số

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về phân tích và giải thích bằng chứng số theo cách giải quyết các vấn đề về tính liên tục, tính hợp lệ, tính tái lập và tính lặp lại. Nó bao gồm các phương pháp hay nhất để lựa chọn, thiết kế và thực hiện các quy trình phân tích và ghi lại đầy đủ thông tin để cho phép các quy trình này được giám sát độc lập khi được yêu cầu. Nó cung cấp hướng dẫn về các cơ chế thích hợp để chứng minh trình độ và năng lực của nhóm điều tra.

Phân tích và giải thích bằng chứng kỹ thuật số có thể là một quá trình phức tạp. Trong một số trường hợp, có thể áp dụng một số phương pháp và các thành viên của nhóm điều tra sẽ được yêu cầu chứng minh sự lựa chọn của họ về một quy trình cụ thể và cho thấy nó tương đương với quy trình khác được các điều tra viên khác sử dụng như thế nào. Trong các trường hợp khác, các nhà điều tra có thể phải nghĩ ra các phương pháp mới để kiểm tra bằng chứng kỹ thuật số mà trước đây chưa được xem xét và có thể cho thấy rằng phương pháp được tạo ra là “phù hợp với mục đích”.

Việc áp dụng một phương pháp cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc giải thích bằng chứng kỹ thuật số được xử lý bằng phương pháp đó. Các bằng chứng kỹ thuật số sẵn có có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp để phân tích thêm các bằng chứng kỹ thuật số đã được thu thập.

Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ chung cho các yếu tố phân tích và diễn giải của việc xử lý sự cố an toàn hệ thống thông tin, có thể được sử dụng để hỗ trợ việc triển khai các phương pháp mới và cung cấp một tiêu chuẩn chung tối thiểu cho các bằng chứng số được tạo ra từ các hoạt động đó


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 27042, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese