TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27033-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27033-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27033-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  58
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 27033-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – An ninh mạng – Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Phần này của ISO / IEC 27033 cung cấp tổng quan về an ninh mạng và các định nghĩa liên quan. Nó định nghĩa và mô tả các khái niệm liên quan và cung cấp hướng dẫn quản lý về an ninh mạng. (An ninh mạng áp dụng cho bảo mật của thiết bị, bảo mật của các hoạt động quản lý liên quan đến thiết bị, ứng dụng / dịch vụ và người dùng cuối, ngoài việc bảo mật thông tin được chuyển qua các liên kết truyền thông.)

Nó có liên quan đến bất kỳ ai tham gia vào việc sở hữu, vận hành hoặc sử dụng mạng. Điều này bao gồm các nhà quản lý cấp cao và các nhà quản lý hoặc người dùng phi kỹ thuật khác, ngoài các nhà quản lý và quản trị viên có trách nhiệm cụ thể về bảo mật thông tin và / hoặc an ninh mạng, vận hành mạng hoặc những người chịu trách nhiệm về chương trình bảo mật tổng thể của tổ chức và phát triển chính sách bảo mật. Nó cũng liên quan đến bất kỳ ai liên quan đến việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các khía cạnh kiến ​​trúc của an ninh mạng.

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 27033 cũng bao gồm những điều sau:

– cung cấp hướng dẫn về cách xác định và phân tích các rủi ro an ninh mạng và định nghĩa các yêu cầu an ninh mạng dựa trên phân tích đó,

– cung cấp tổng quan về các biện pháp kiểm soát hỗ trợ kiến ​​trúc bảo mật kỹ thuật mạng và các kiểm soát kỹ thuật liên quan, cũng như các kiểm soát phi kỹ thuật và kiểm soát kỹ thuật không chỉ áp dụng cho mạng,

– giới thiệu cách đạt được kiến ​​trúc an ninh kỹ thuật mạng chất lượng tốt và các khía cạnh rủi ro, thiết kế và kiểm soát liên quan đến các kịch bản mạng điển hình và các lĩnh vực “công nghệ” mạng (được đề cập chi tiết trong các phần tiếp theo của ISO / IEC 27033), và ngắn gọn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai và vận hành các biện pháp kiểm soát an ninh mạng, cũng như việc giám sát và đánh giá thường xuyên việc thực hiện chúng.

Nhìn chung, tiêu chuẩn này cung cấp một cái nhìn tổng thể về Tiêu chuẩn này và một “bản đồ chỉ đường” cho tất cả các phần khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 27033-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27033-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese