TIÊU CHUẨN ISO/IEC 26551

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 26551

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 5 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  74
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO / IEC 26551, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 5 năm 2016 – Kỹ thuật phần mềm và hệ thống – Các công cụ và phương pháp cho kỹ thuật yêu cầu dòng sản phẩm

Tiêu chuẩn này, trong bối cảnh các công cụ và phương pháp kỹ thuật yêu cầu đối với các dòng sản phẩm phần mềm và hệ thống:

– cung cấp các thuật ngữ và định nghĩa cụ thể cho kỹ thuật yêu cầu đối với các dòng sản phẩm phần mềm và hệ thống và các sản phẩm thành viên liên quan;

– xác định các nhóm quá trình và các quá trình của chúng được thực hiện trong quá trình thiết kế các yêu cầu của dòng sản phẩm (các quá trình đó được mô tả về mục đích, đầu vào, nhiệm vụ và kết quả);

– xác định các khả năng của phương pháp để hỗ trợ các nhiệm vụ xác định của mỗi quá trình;

– xác định các khả năng của công cụ để tự động hóa / bán tự động hóa các tác vụ hoặc các khả năng của phương pháp đã xác định.

Tiêu chuẩn này liên quan đến các quy trình và khả năng của các công cụ và phương pháp yêu cầu đối với một nhóm sản phẩm, không phải đối với một hệ thống đơn lẻ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đồ tạo tác vật chất. Thay vào đó, đồ tạo tác cấp hệ thống và đồ tạo tác vòng đời phần mềm như tài liệu yêu cầu, dữ liệu kiến ​​trúc, kế hoạch xác nhận, mô hình hành vi, v.v. được tạo ra bằng các phương pháp và công cụ trong tiêu chuẩn này. Đối với các thành phần phần mềm của một hệ thống, tiêu chuẩn này có thể áp dụng hai lần: một lần để xử lý các phần tử hệ thống của dòng sản phẩm và lần thứ hai để xử lý các phần tử phần mềm của dòng sản phẩm, nếu có. Các quy trình dòng sản phẩm là đệ quy trong các mức sản phẩm khác nhau.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này áp dụng cho nhóm hệ thống, phần mềm hoặc dịch vụ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 26551, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese