TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25041

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25041

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  62
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO / IEC 25041, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2012 – Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm (SQuaRE) – Hướng dẫn đánh giá cho các nhà phát triển, người mua và người đánh giá độc lập

Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn để đánh giá chất lượng sản phẩm dành riêng cho người phát triển, người mua và người đánh giá độc lập. Nó không bị giới hạn trong bất kỳ lĩnh vực ứng dụng cụ thể nào và có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng của bất kỳ loại sản phẩm nào.

Tiêu chuẩn này đưa ra mô tả quy trình để đánh giá chất lượng sản phẩm và nêu các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng quy trình đánh giá theo quan điểm của người phát triển, người tiếp thu và người đánh giá độc lập. Quá trình đánh giá có thể được sử dụng cho các mục đích và cách tiếp cận khác nhau. Quy trình này có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng của phần mềm được phát triển trước, phần mềm bán sẵn hoặc phần mềm tùy chỉnh và có thể được sử dụng trong hoặc sau quá trình phát triển.

Tiêu chuẩn này dành cho những người chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng sản phẩm và thích hợp cho những người phát triển, những người tiếp thu và những người đánh giá độc lập sản phẩm.

Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích đánh giá các khía cạnh khác của sản phẩm (yêu cầu chức năng, yêu cầu quá trình, yêu cầu kinh doanh, v.v.).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 25041, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese