TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 17811-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2014 – Công nghệ thông tin – Điều khiển và quản lý thiết bị – Phần 1: Kiến trúc

Tiêu chuẩn này cung cấp mối quan hệ giữa DCMP và RMDP với các trường hợp sử dụng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và nguyên tắc thiết kế.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 17811-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese