TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17021-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17021-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  56
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 17021-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 – Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 1: Yêu cầu

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 17021 bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu về năng lực, tính nhất quán và tính công bằng của các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận đối với tất cả các loại hệ thống quản lý.

Các tổ chức chứng nhận hoạt động theo tiêu chuẩn này của ISO / IEC 17021 không cần cung cấp tất cả các loại chứng nhận hệ thống quản lý.

Chứng nhận hệ thống quản lý là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba (xem ISO / IEC 17000: 2004, 5.5) và các cơ quan thực hiện hoạt động này do đó là cơ quan đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba.

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về hệ thống quản lý bao gồm hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thông tin.

CHÚ THÍCH 2: Trong phần này của ISO / IEC 17021, chứng nhận hệ thống quản lý được gọi là “chứng nhận” và các tổ chức đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba được gọi là “tổ chức chứng nhận”.

CHÚ THÍCH 3: Tổ chức chứng nhận có thể là tổ chức phi chính phủ hoặc chính phủ, có hoặc không có cơ quan quản lý.

CHÚ THÍCH 4: Phần này của ISO / IEC 17021 có thể được sử dụng như một tài liệu tiêu chí để công nhận, đánh giá đồng cấp hoặc các quá trình đánh giá khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 17021-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese