TIÊU CHUẨN ISO/IEC 16350

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 16350

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 8, 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  92
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO / IEC 16350, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Quản lý ứng dụng

Chung

Tiêu chuẩn này thiết lập một khuôn khổ chung cho các quá trình quản lý ứng dụng với thuật ngữ được xác định rõ ràng có thể được tham chiếu bởi ngành công nghiệp phần mềm. Nó chứa các quy trình, hoạt động và nhiệm vụ áp dụng trong giai đoạn vận hành và sử dụng theo quan điểm của tổ chức nhà cung cấp nhằm nâng cao, duy trì và đổi mới phần mềm ứng dụng và các sản phẩm liên quan đến phần mềm như cấu trúc dữ liệu, kiến ​​trúc, thiết kế và các tài liệu khác.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc cung cấp, bảo trì và đổi mới các ứng dụng, cho dù được thực hiện bên trong hay bên ngoài đối với tổ chức sử dụng các ứng dụng.

Quản lý ứng dụng bao gồm tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ các quy trình kinh doanh bởi các ứng dụng tiếp tục đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của các tổ chức sử dụng các ứng dụng này trong suốt vòng đời của các quy trình kinh doanh của họ.

Do đó, tiêu chuẩn này tập trung vào những nội dung sau:

– quản lý hàng ngày các ứng dụng (phần mềm) và cấu trúc dữ liệu liên quan và hỗ trợ của các tổ chức chi phí, bao gồm xử lý các cuộc gọi như sự cố và yêu cầu dịch vụ;

– bảo trì và đổi mới các ứng dụng và cấu trúc dữ liệu phù hợp với các yêu cầu và nhu cầu thay đổi;

– các cơ hội, mối đe dọa và những thay đổi trong kinh doanh và / hoặc công nghệ ảnh hưởng đến tương lai của các ứng dụng và trên cơ sở đó, chiến lược để duy trì và đổi mới các ứng dụng;

– tổ chức và chiến lược của các tổ chức quản lý ứng dụng.

Trước khi nghỉ hưu, vòng đời của một ứng dụng bao gồm hai giai đoạn quan trọng: giai đoạn phát triển ban đầu của ứng dụng và giai đoạn vận hành và sử dụng (khi phần mềm được sử dụng, đang vận hành, được hỗ trợ, sửa đổi và làm mới). Giai đoạn vận hành và sử dụng này là đối tượng của tiêu chuẩn này. Quá trình phát triển ban đầu của một ứng dụng không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này, tuy nhiên, dự án chịu trách nhiệm về việc phát triển ban đầu phải xem xét các yêu cầu của tổ chức quản lý ứng dụng sẽ nâng cao và duy trì ứng dụng. Điều này có nghĩa là tổ chức quản lý ứng dụng sẽ yêu cầu dự án cung cấp các yêu cầu ban đầu, sản phẩm kiến ​​trúc, thiết kế, tiêu chuẩn và tài liệu khác, để sử dụng các sản phẩm này trong quá trình nâng cao và bảo trì.

Trong giai đoạn vận hành và sử dụng, ba miền sau có vai trò:

a) quản lý thông tin kinh doanh đại diện cho doanh nghiệp và người dùng cuối của ứng dụng (sử dụng);

b) Quản lý hạ tầng CNTT lưu trữ ứng dụng (vận hành) và bảo trì hạ tầng kỹ thuật;

c) quản lý ứng dụng

1) hỗ trợ việc sử dụng và vận hành;

2) duy trì và đổi mới phần mềm ứng dụng và cấu trúc dữ liệu

Quản lý thông tin kinh doanh cấu thành mặt cầu của công nghệ thông tin (CNTT) và cung cấp thông tin. Quản lý thông tin kinh doanh chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng cung cấp thông tin và đại diện cho tổ chức kinh doanh với tư cách là khách hàng của các nhà cung cấp CNTT. Quản lý thông tin doanh nghiệp đóng vai trò là khách hàng của các tổ chức CNTT (quản lý ứng dụng cộng với quản lý cơ sở hạ tầng CNTT).

Các nhiệm vụ cụ thể của quản lý thông tin kinh doanh bao gồm:

– hỗ trợ người dùng cuối về cách sử dụng việc cung cấp thông tin;

– xác định thông tin và CNTT trông như thế nào (chức năng, hình thức, v.v.);

– tư vấn và hỗ trợ quản lý doanh nghiệp với việc ưu tiên các yêu cầu và quản lý ngân sách của họ cho CNTT;

– phân công công việc cho các nhà cung cấp CNTT và giám sát các dịch vụ được giao của họ;

– xác định chính sách và kế hoạch dài hạn liên quan đến việc cung cấp thông tin.

Quản lý cơ sở hạ tầng CNTT chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của hệ thống thông tin, bao gồm duy trì cơ sở hạ tầng (ví dụ: mạng, phần cứng), chạy phần mềm và xử lý dữ liệu. Tóm lại, đây là tổ chức điều hành hệ thống thông tin và nhằm mục đích giữ cho cơ sở hạ tầng hoạt động tốt.

Các hoạt động quản lý thông tin kinh doanh và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT có liên quan chặt chẽ đến quản lý ứng dụng nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Tiêu chuẩn này.

Quản lý ứng dụng chịu trách nhiệm quản lý và duy trì ứng dụng và định nghĩa cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong cơ sở dữ liệu và tệp dữ liệu. Hình thức quản lý này yêu cầu kiến ​​thức về lập trình phần mềm, phát triển hệ thống thông tin, thiết kế, quản lý các ứng dụng hàng ngày và bảo trì ứng dụng. Phẩm chất cốt lõi của nhân viên quản lý ứng dụng là kiến ​​thức chuyên sâu về khách hàng hoặc (ít nhất) kiến ​​thức chuyên sâu về quy trình kinh doanh của khách hàng và kiến ​​thức chuyên sâu về các ứng dụng hiện có (đối tượng ứng dụng), thiết kế, kiến ​​trúc, v.v.

Tiêu chuẩn này bao gồm ba cấp độ của quá trình sau:

– hoạt động;

– quản lý;

– chiến lược.

Các mức quy trình này và các quy trình được kết nối với nhau.

Không có quy trình riêng biệt nào được xác định cho bảo mật, sự cố, rủi ro và / hoặc lỗ hổng bảo mật. Những chủ đề này tạo thành một phần quan trọng của Quy trình Quản lý Liên tục, nhưng chúng cũng là một phần của các quy trình khác. Ví dụ: bảo mật là một phần quan trọng trong chức năng của ứng dụng, vì vậy nó được đề cập trong quy trình Phân tích tác động và được xử lý trong các thông số kỹ thuật của ứng dụng và được xác định trong Quy trình thiết kế phần mềm cũng như trong các cấp dịch vụ và do đó , được nêu rõ trong Quy trình quản lý nhà cung cấp và quản lý thỏa thuận. Các quy trình khác liên quan đến các chủ đề này là lập kế hoạch và kiểm soát quy trình quản lý, quản lý chất lượng và quản lý tài chính, và ví dụ, định nghĩa công nghệ quy trình chiến lược, trong đó rủi ro và tính dễ bị tổn thương là những đặc điểm quan trọng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 16350, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese