TIÊU CHUẨN ISO/IEC 10373-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 10373-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 10373-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 10373-2, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Thẻ nhận dạng – Phương pháp kiểm tra – Phần 2: Thẻ có sọc từ

ISO / IEC 10373 xác định các phương pháp thử nghiệm đối với các đặc tính của thẻ nhận dạng theo định nghĩa được đưa ra trong ISO / IEC 7810. Mỗi phương pháp thử nghiệm được tham chiếu chéo đến một hoặc nhiều tiêu chuẩn cơ sở, ví dụ như ISO / IEC 7810, hoặc một hoặc nhiều các tiêu chuẩn bổ sung xác định các công nghệ lưu trữ thông tin được sử dụng trong các ứng dụng thẻ nhận dạng.

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 10373 xác định các phương pháp thử nghiệm dành riêng cho công nghệ dải từ.

CHÚ THÍCH 1: Tiêu chí về khả năng chấp nhận không nằm trong phần này của ISO / IEC 10373 nhưng sẽ được tìm thấy trong các Tiêu chuẩn quốc tế được đề cập ở trên.

CHÚ THÍCH 2: Các phương pháp thử nghiệm được mô tả trong tiêu chuẩn này của ISO / IEC 10373 được thiết kế để thực hiện riêng biệt. Một thẻ nhất định không bắt buộc phải vượt qua tất cả các bài kiểm tra một cách tuần tự.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 10373-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 10373-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese