TIÊU CHUẨN ISO/IEC 1001

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 1001

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 1001

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  54
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 1001, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2012 – Công nghệ thông tin – Cấu trúc tập tin và ghi nhãn băng từ để trao đổi thông tin

Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc tệp và ghi nhãn băng từ để trao đổi thông tin giữa những người sử dụng hệ thống xử lý thông tin.

Tiêu chuẩn này cũng quy định

– khối lượng và cấu trúc tệp;

– đặc điểm cơ bản của các khối chứa các bản ghi cấu thành tệp;

– nhãn ghi để nhận dạng tệp, phần tệp và khối lượng của băng từ;

– bốn cấp độ trao đổi lồng nhau.

Hơn nữa, tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các quá trình được cung cấp trong các hệ thống xử lý thông tin, để cho phép thông tin được trao đổi giữa các hệ thống khác nhau, sử dụng băng từ được ghi lại làm phương tiện trao đổi. Vì mục đích này, nó quy định các chức năng được cung cấp trong các hệ thống nhằm tạo ra hoặc nhận các khối lượng băng từ phù hợp với tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 1001, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 1001

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese