TIÊU CHUẨN ISO GUIDE 80

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO GUIDE 80

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO GUIDE 80

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  58
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

HƯỚNG DẪN ISO 80, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2014 – Hướng dẫn chuẩn bị nội bộ tài liệu kiểm tra chất lượng (QCM)

mà chúng sẽ được sử dụng (tức là nơi tránh được sự bất ổn do điều kiện vận chuyển). Nội dung của Hướng dẫn này cũng áp dụng cho các vật liệu vốn đã ổn định, có thể được vận chuyển đến các địa điểm khác mà không có nguy cơ thay đổi đáng kể giá trị tài sản quan tâm.

Đối tượng chính của Hướng dẫn này là nhân viên phòng thí nghiệm, những người được yêu cầu chuẩn bị và sử dụng tài liệu cho các ứng dụng kiểm soát chất lượng nội bộ cụ thể. Việc chuẩn bị các QCM, trong đó việc vận chuyển là một thành phần cần thiết của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như các địa điểm phòng thí nghiệm ở các địa điểm khác nhau hoặc cho các chương trình thử nghiệm thành thạo, phải phù hợp với các yêu cầu liên quan của ISO Guides 34[1] và 35.[2]

Mô tả quá trình sản xuất vật liệu tham chiếu (RM), được nêu chi tiết trong ISO Guide 34[1] và ISO Guide 35[2] cũng có thể áp dụng cho việc chuẩn bị các tài liệu kiểm tra chất lượng (QCM). Tuy nhiên, các yêu cầu đối với QCM “nội bộ” ít khắt khe hơn so với yêu cầu đối với vật liệu tham chiếu được chứng nhận (CRM). Việc chuẩn bị các QCM phải liên quan đến việc đánh giá tính đồng nhất và độ ổn định, đồng thời xác định đặc tính hạn chế của vật liệu để cung cấp dấu hiệu về các giá trị đặc tính liên quan và sự thay đổi của chúng trước khi sử dụng. Tài liệu này cung cấp các tiêu chí chất lượng mà vật liệu phải đáp ứng để được coi là phù hợp với mục đích để chứng minh hệ thống đo lường đang được kiểm soát thống kê. Hướng dẫn về việc sử dụng các tài liệu này, ví dụ như thiết lập biểu đồ QC, được đề cập đầy đủ ở những nơi khác
[3],[4],[5],[6] và không có trong Hướng dẫn này.

Bố cục và cấu trúc của Hướng dẫn này cung cấp thông tin chung về việc chuẩn bị QCM trong các chương chính, với các nghiên cứu điển hình cụ thể bao gồm một loạt các lĩnh vực trong các phụ lục. Các nghiên cứu điển hình không phải là “hướng dẫn quy trình” hoàn chỉnh nhưng được bao gồm để làm nổi bật một số lưu ý chính khi chuẩn bị QCM. Các nghiên cứu điển hình khác nhau về mức độ phức tạp và chi tiết, bao gồm cả thuật ngữ chuyên ngành, nhưng cung cấp một loạt thông tin để nhân viên phòng thí nghiệm rút ra từ đó.

Dự kiến ​​rằng những người tham gia vào quá trình chuẩn bị QCM sẽ có một số kiến ​​thức về loại nguyên liệu được chuẩn bị và nhận thức được bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào do ảnh hưởng của chất nền, sự nhiễm bẩn, v.v.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO GUIDE 80, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO GUIDE 80

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese