TIÊU CHUẨN ISO FDIS 13163-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO FDIS 13163-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2013, ngày 3 tháng 7 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 3 tháng 7 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO FDIS 13163-1, Phiên bản 2013, ngày 3 tháng 7 năm 2013 – Chất lượng nước – Chì-210 – Phần 1: Phương pháp thử sử dụng phương pháp đếm ánh sáng lỏng

Tiêu chuẩn này quy định việc xác định chì-210 (210Pb) nồng độ hoạt độ trong các mẫu của tất cả các loại nước sử dụng phương pháp đếm ánh sáng lỏng (LSC). Đối với nước thô và nước uống, mẫu phải được khử khí để giảm thiểu sự xâm nhập của 210Pb từ radon-222 (222Rn).

Sử dụng các bộ đếm ánh sáng lỏng hiện có, phương pháp thử nghiệm này có thể đo 210Nồng độ hoạt động Pb trong khoảng dưới 20 mBq l-1 đến 50 mBq l-1. Các giá trị này có thể đạt được với thời gian đếm từ 180 min đến 720 min đối với thể tích mẫu từ 0,5 l đến 1,5 l.

Cao hơn 210Nồng độ hoạt độ Pb có thể được đo bằng cách pha loãng mẫu hoặc sử dụng các phần mẫu nhỏ hơn hoặc cả hai.

Phòng thí nghiệm có trách nhiệm đảm bảo tính phù hợp của phương pháp thử này đối với các mẫu nước được kiểm tra


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO FDIS 13163-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese