TIÊU CHUẨN ISO DIS 8655-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 8655-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 29 tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO DIS 8655-3, Phiên bản 2020, ngày 29 tháng 7 năm 2020 – Dụng cụ đo thể tích hoạt động bằng piston – Phần 3: Buret

Phần này của ISO 8655 quy định

– yêu cầu đo lường,

– sai số tối đa cho phép,

– các yêu cầu về đánh dấu và

– thông tin được cung cấp cho người dùng,

cho buret. Nó áp dụng cho các buret có thể tích danh nghĩa đến 100 ml, được thiết kế để cung cấp thể tích xác định của chúng (Ví dụ).

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu chung và định nghĩa của thuật ngữ đối với thiết bị đo thể tích hoạt động bằng piston được nêu trong ISO 8655-1. Quy trình đo tham chiếu trọng lượng để xác định thể tích được nêu trong ISO 8655-6. Quy trình đo tham chiếu trắc quang để xác định thể tích được nêu trong ISO 8655-8. Các phương pháp thay thế để xác định thể tích được mô tả trong ISO 8655-7. Để biết các yêu cầu về an toàn của buret chạy bằng điện, xem các tiêu chuẩn an toàn của khu vực hoặc quốc gia.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 8655-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese