TIÊU CHUẨN ISO DIS 23655-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 23655-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 26 tháng 8 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  25
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO DIS 23655-2, Phiên bản 2020, ngày 26 tháng 8 năm 2020 – Chất lượng nước – Niken-59 và niken-63 – Phần 2: Phương pháp thử sử dụng ICP-MS

Tài liệu này quy định việc xác định niken-59 và niken-63 (59Ni và 63Ni) nồng độ hoạt độ trong các mẫu của tất cả các loại nước sử dụng khối phổ plasma ghép cảm ứng (ICP-MS).

Sử dụng ICP-MS hiện có, phương pháp kiểm tra này có thể đo lường 59Nồng độ hoạt động của Ni là 300 mBq⋅l-163Nồng độ hoạt động của Ni là 200 Bq⋅l-1. Các giá trị này có thể đạt được với thể tích mẫu là 1,0 l. Nồng độ hoạt độ cao hơn có thể được đo bằng cách pha loãng mẫu hoặc sử dụng lượng mẫu nhỏ hơn hoặc cả hai.

CHÚ THÍCH: Các chỉ số hiệu suất này hoàn toàn phụ thuộc vào các chế độ đo trong các phòng thí nghiệm riêng lẻ; đặc biệt, giới hạn phát hiện bị ảnh hưởng bởi lượng niken ổn định có mặt.

Phạm vi ứng dụng phụ thuộc vào lượng vật liệu hòa tan trong nước và vào các đặc tính hoạt động của thiết bị đo (tốc độ đếm nền và hiệu suất đếm).

Phòng thí nghiệm có trách nhiệm đảm bảo tính phù hợp của phương pháp thử này đối với các mẫu nước được thử nghiệm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 23655-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese