TIÊU CHUẨN ISO DIS 20184-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 20184-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 3 tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  3 tháng 8, 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  21
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO DIS 20184-3, Phiên bản 2020, ngày 3 tháng 8 năm 2020 – Kiểm tra chẩn đoán phân tử trong ống nghiệm – Các thông số kỹ thuật cho quy trình tiền kiểm đối với mô đông lạnh – Phần 3: DNA phân lập

Tài liệu này đưa ra các yêu cầu và khuyến nghị đối với việc xử lý, lưu trữ, xử lý và lập hồ sơ các mẫu mô đông lạnh dùng để kiểm tra ADN trong giai đoạn tiền xét nghiệm trước khi thực hiện xét nghiệm phân tử.

Tài liệu này áp dụng cho các xét nghiệm chẩn đoán in vitro phân tử bao gồm các xét nghiệm được phát triển trong phòng thí nghiệm do các phòng thí nghiệm y tế và phòng thí nghiệm bệnh học phân tử thực hiện để đánh giá DNA được phân lập từ mô đông lạnh. Nó cũng nhằm mục đích được sử dụng bởi các khách hàng trong phòng thí nghiệm, các nhà phát triển và nhà sản xuất chẩn đoán trong ống nghiệm, ngân hàng sinh học, các tổ chức và tổ chức thương mại thực hiện nghiên cứu y sinh và các cơ quan quản lý.

Các mô đã trải qua xử lý trước ổn định hóa học trước khi đông lạnh không được đề cập trong tài liệu này.

CHÚ THÍCH: Các quy định hoặc yêu cầu quốc tế, quốc gia hoặc khu vực cũng có thể áp dụng cho các chủ đề cụ thể được đề cập trong tài liệu này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 20184-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese