TIÊU CHUẨN ISO DIS 19366

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 19366

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2015, ngày 20 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 20 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO DIS 19366, Phiên bản 2015, ngày 20 tháng 5 năm 2015 – Dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy – Yêu cầu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các dịch vụ học tập bên ngoài giáo dục chính quy, bao gồm đào tạo nghề, học tập suốt đời và đào tạo tại công ty (thuê ngoài hoặc nội bộ), trong số các yêu cầu khác. Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp cho chính người học cũng như cho các nhà tài trợ đang mua các dịch vụ thay mặt cho người học. Các đặc điểm chính của bất kỳ dịch vụ nào như vậy là các mục tiêu của việc học được xác định, và các dịch vụ được đánh giá và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực tiếp, được trung gian bởi công nghệ hoặc là sự kết hợp của cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp các sản phẩm (hàng hoá và dịch vụ) ngoài các dịch vụ học tập, thì Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

Tiêu chuẩn này không nhằm vào các trường phổ thông, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính thức nhưng tiêu chuẩn này có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

Khi áp dụng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO này trong phạm vi đã xác định thì LSP sẽ áp dụng. Nếu bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn ISO này không được áp dụng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm của LSP trong việc đảm bảo sự phù hợp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 19366, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese