TIÊU CHUẨN ISO DIS 18480-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 18480-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2015, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 26 tháng 10 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO DIS 18480-1, Phiên bản 2015, ngày 26 tháng 10 năm 2015 – Quản lý cơ sở – Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan để thiết lập sự hiểu biết chung giữa cộng đồng Quản lý Cơ sở toàn cầu


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 18480-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese