TIÊU CHUẨN ISO DIS 18451-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 18451-3

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO DIS 18451-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2014, ngày 13 tháng 5 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 13 tháng 5 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  15
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO DIS 18451-3, Phiên bản 2014, ngày 13 tháng 5 năm 2014 – Bột màu, thuốc nhuộm và chất kéo dài – Thuật ngữ – Phần 3: Kích thước hạt

Tiêu chuẩn hiện hành quy định các thuật ngữ thống kê và chung về phân tích kích thước hạt của bột màu, chỉ ra vốn từ vựng tối thiểu để mô tả các đặc tính đo hạt của bột sắc tố hoặc sự phân bố của chúng trong môi trường. Các điều khoản này cũng có thể áp dụng cho chất kéo dài ở dạng bột.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 18451-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO DIS 18451-3

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese