TIÊU CHUẨN ISO DIS 14922

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 14922

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  27 tháng 8, 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO DIS 14922, Phiên bản 2020, ngày 27 tháng 8 năm 2020 – Phun phủ nhiệt – Yêu cầu chất lượng đối với nhà sản xuất sơn phun nhiệt – Hệ thống đảm bảo chất lượng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng đối với các nhà sản xuất sơn phủ phun nhiệt, các yêu cầu này cần đảm bảo chất lượng cho các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Lưu ý Hệ thống quản lý chất lượng độc lập với sự sẵn có của hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và ISO 45001, liên quan đến khái niệm và tổ chức quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn này nên được áp dụng cho phun nhiệt bao gồm tất cả các công đoạn xử lý trước và sau của toàn bộ quá trình sơn phủ cho các bộ phận mới, để sửa chữa và bảo dưỡng (ví dụ sau khi bảo dưỡng) tại xưởng hoặc tại công trường. Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu chất lượng, có tầm quan trọng đối với quy trình sản xuất.

Các yếu tố chính của việc đảm bảo chất lượng của toàn bộ quá trình phun nhiệt cho các ứng dụng khác nhau theo các Mức đảm bảo chất lượng C, S và E được liệt kê trong Phụ lục của tiêu chuẩn này. Chúng có thể được sử dụng để kiểm tra chức năng thích hợp của hệ thống đảm bảo chất lượng khi áp dụng đánh giá chất lượng.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, thử nghiệm và phạm vi thử nghiệm khi nhà sản xuất đủ điều kiện. Các yêu cầu cụ thể của thủ tục đánh giá chất lượng theo Mức đảm bảo chất lượng C, S hoặc E có thể được đưa ra bởi các yêu cầu chung của hệ thống quản lý chất lượng của công ty hoặc hợp đồng.

Tiêu chuẩn này cùng với Mức chất lượng liên quan có thể do khách hàng / nhà thiết kế quy định, nhằm yêu cầu tối thiểu các biện pháp đảm bảo chất lượng cho quá trình sản xuất linh kiện của mình.

Các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này có thể hữu ích khi hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết lập.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 14922, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese