TIÊU CHUẨN ISO 9927-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 9927-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 9927-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 9927-1, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2013 – Cần trục – Kiểm tra – Phần 1: Tổng quát

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc kiểm tra được thực hiện trên các cần trục như định nghĩa trong ISO 4306-1. Các yêu cầu bổ sung đối với các loại cần trục cụ thể được đề cập trong các phần cụ thể có liên quan của ISO 9927.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9927-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 9927-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese