TIÊU CHUẨN ISO 9924-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 9924-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 9924-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Cao su và các sản phẩm từ cao su – Xác định thành phần của các chất lưu hóa và các hợp chất chưa đóng rắn bằng phương pháp đo nhiệt – Phần 2: Cao su acrylonitrile-butadien và halobutyl

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo nhiệt trọng lượng để xác định tổng hàm lượng hữu cơ, hàm lượng muội than, cặn cacbon và tro trong sản phẩm lưu hóa và các hợp chất chưa đóng rắn có chứa polyme tạo thành cặn cacbon khi nhiệt phân (xem 1,2). Sự mất khối lượng ở khoảng 300 ° C là một hướng dẫn gần đúng về hàm lượng chất bay hơi của hợp chất.

Phương pháp này thích hợp để phân tích các hợp chất cao su và các sản phẩm lưu hóa có chứa các polyme hydrocacbon được đề cập trong ISO 9924-1 cộng với các chất đồng trùng hợp sau đây với các nhóm phân cực tạo thành cặn cacbon khi nhiệt phân:

a) chất đồng trùng hợp acrylonitril-butadien (NBR);

b) copolyme acrylonitril-butadien cacboxyl hóa (XNBRs);

c) đồng trùng hợp acrylonitril-butadien hydro hóa (HNBRs);

d) đồng trùng hợp isobutylen-isopren được clo hóa (CIIRs);

e) Đồng trùng hợp isobutylen-isopren được brom hóa (BIIR).

CHÚ THÍCH 1: Lĩnh vực áp dụng của phương pháp này có thể được mở rộng để bao gồm việc phân tích các hợp chất có chứa cao su khác với các hợp chất được nêu trong điều này, với điều kiện là khả năng áp dụng của phương pháp được thử nghiệm trước bằng cách sử dụng các hợp chất đã biết hoặc các chất lưu hóa có thành phần tương tự.

CHÚ THÍCH 2: Phương pháp này không thích hợp với các hợp chất có chứa chất độn khoáng, chẳng hạn như cacbonat hoặc nhôm oxit ngậm nước, phân hủy trong khoảng nhiệt độ từ 25 ° C đến 800 ° C, trừ khi có thể thực hiện các hiệu chỉnh phù hợp dựa trên kiến ​​thức trước về tính chất của chất độn.

CHÚ THÍCH 3: Phương pháp này không phù hợp để xác định tổng hàm lượng polyme của các hợp chất có chứa các thành phần hữu cơ không phải cao su mà không thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách chiết bằng dung môi thực hiện theo ISO 1407.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9924-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese