TIÊU CHUẨN ISO 9000 PLUS REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 9000 PLUS REDLINE

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 9000 PLUS REDLINE

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  142
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 9000 PLUS REDLINE, Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 9 năm 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng

Tiêu chuẩn này mô tả các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng sau đây:

– các tổ chức tìm kiếm thành công bền vững thông qua việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng;

– khách hàng tìm kiếm sự tin tưởng vào khả năng của tổ chức trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các yêu cầu của họ một cách nhất quán;

– các tổ chức tìm kiếm sự tin tưởng trong chuỗi cung ứng của họ rằng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ sẽ được đáp ứng;

– các tổ chức và các bên quan tâm đang tìm cách cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng;

– các tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp so với các yêu cầu của ISO 9001;

– các nhà cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn trong quản lý chất lượng;

– nhà phát triển các tiêu chuẩn liên quan.

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng do ISO / TC 176 xây dựng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9000 PLUS REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 9000 PLUS REDLINE

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese