TIÊU CHUẨN ISO 7870-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 7870-6

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 7870-6, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2016 – Biểu đồ kiểm soát – Phần 6: Biểu đồ kiểm soát EWMA

Tiêu chuẩn này đề cập đến biểu đồ kiểm soát EWMA như một kỹ thuật kiểm soát quá trình thống kê để phát hiện những thay đổi nhỏ trong trung bình của quá trình. Nó giúp phát hiện nhanh hơn các thay đổi nhỏ đến trung bình trong quy trình trung bình. Trong biểu đồ này, trung bình quá trình được đánh giá dưới dạng trung bình động có trọng số theo cấp số nhân của tất cả các phương tiện mẫu trước đó. EWMA có trọng số các mẫu theo thứ tự giảm dần về mặt hình học để các mẫu gần đây nhất có trọng số cao nhất trong khi các mẫu ở xa nhất đóng góp rất ít tùy thuộc vào tham số làm mịn (λ).

CHÚ THÍCH 1: Mục tiêu cơ bản giống như mục tiêu của biểu đồ kiểm soát Shewhart được mô tả trong ISO 7870-2.

Ứng dụng của biểu đồ kiểm soát Shewhart rất đáng giá trong những tình huống hiếm hoi khi

– tốc độ sản xuất chậm,

– thủ tục lấy mẫu và kiểm tra phức tạp và tốn thời gian,

– thử nghiệm rất tốn kém, và

– nó liên quan đến rủi ro an toàn.

CHÚ THÍCH 2: Biểu đồ kiểm soát các biến có thể được xây dựng cho các quan sát riêng lẻ lấy từ dây chuyền sản xuất, thay vì các mẫu quan sát. Điều này đôi khi là cần thiết khi việc thử nghiệm các mẫu của nhiều lần quan sát sẽ quá tốn kém, bất tiện hoặc không thể thực hiện được. Ví dụ, số lượng khách hàng phàn nàn hoặc trả lại sản phẩm có thể chỉ có hàng tháng; tuy nhiên, người ta muốn lập biểu đồ những con số đó để phát hiện các vấn đề chất lượng. Một ứng dụng phổ biến khác của các biểu đồ này xảy ra trong trường hợp các thiết bị kiểm tra tự động kiểm tra mọi đơn vị được sản xuất. Trong trường hợp đó, người ta thường quan tâm chủ yếu đến việc phát hiện những thay đổi nhỏ trong chất lượng sản phẩm (ví dụ, chất lượng giảm dần do mài mòn máy móc).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 7870-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese