TIÊU CHUẨN ISO 75-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 75-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 75-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 75-2, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 4 năm 2013 – Chất dẻo – Xác định nhiệt độ của độ võng khi chịu tải – Phần 2: Chất dẻo và ebonit

Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp, sử dụng các giá trị khác nhau của ứng suất uốn không đổi, có thể được sử dụng để xác định nhiệt độ của độ võng dưới tải trọng của chất dẻo (bao gồm chất dẻo nhồi và chất dẻo gia cố bằng sợi trong đó chiều dài sợi, trước xử lý, lên đến 7,5 mm) và ebonite:

– phương pháp A, sử dụng ứng suất uốn 1,80 MPa;

– phương pháp B, sử dụng ứng suất uốn 0,45 MPa;

– phương pháp C, sử dụng ứng suất uốn 8,00 MPa.

Độ võng tiêu chuẩn, ΔS, được sử dụng để xác định nhiệt độ của độ võng dưới tải tương ứng với sự gia tăng biến dạng uốn, Δεf, được định nghĩa trong phần này của ISO 75. Biến dạng uốn ban đầu do tải mẫu ở nhiệt độ phòng không được quy định hoặc đo lường trong tiêu chuẩn này. về mô đun đàn hồi, ở nhiệt độ phòng, của vật liệu được thử nghiệm. Do đó, phương pháp này chỉ thích hợp để so sánh nhiệt độ làm lệch hướng của các vật liệu có đặc tính đàn hồi ở nhiệt độ phòng tương tự.

CHÚ THÍCH 1: Các phương pháp này cho độ tái lập tốt hơn với chất dẻo vô định hình so với chất dẻo bán tinh thể. Với một số vật liệu, có thể cần phải ủ các mẫu thử để thu được kết quả đáng tin cậy. Các quy trình ủ, nếu được sử dụng, thường dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của độ võng dưới tải.

CHÚ THÍCH 2: Để biết thêm thông tin, xem Điều 1 của ISO 75-1: 2013.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 75-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 75-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese