TIÊU CHUẨN ISO 7404-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 7404-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 4 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 7404-1, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 4 năm 2016 – Các phương pháp phân tích thạch học của than – Phần 1: Từ vựng

Phần này của ISO 7404 xác định các thuật ngữ được sử dụng liên quan đến cả phép phân tích dạng maceral và microlithotype, và với việc xác định độ phản xạ của vitrinit. Nó áp dụng cho các thuật ngữ được sử dụng trong việc kiểm tra than ở mọi cấp bậc.

Phần này của ISO 7404 không nhằm mục đích là một bảng chú giải thuật ngữ thạch học than toàn diện, cũng như không cố gắng cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép nhận biết tất cả các thành phần than được mô tả. Có thể lấy thêm thông tin từ các ấn phẩm ICCP liên quan[3][4][5].


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 7404-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese