TIÊU CHUẨN ISO 7240-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 7240-6

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 7240-6

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 7240-6, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 6 năm 2011 – Hệ thống phát hiện và báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy carbon monoxide sử dụng tế bào điện hóa

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với đầu báo cháy điểm sử dụng tế bào điện hóa hoạt động bằng cách sử dụng các nguyên tắc phát hiện carbon-monoxide để sử dụng trong hệ thống báo cháy và phát hiện cháy được lắp đặt trong các tòa nhà (xem ISO 7240-1).

Để thử nghiệm các loại đầu báo cháy CO khác hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau, tiêu chuẩn này chỉ có thể được sử dụng để hướng dẫn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các đầu báo cháy có các đặc tính đặc biệt và được phát triển cho các rủi ro cụ thể.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 7240-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 7240-6

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese