TIÊU CHUẨN ISO 7240-24

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 7240-24

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  48
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 7240-24, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2016 – Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy – Phần 24: Loa báo cháy

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với loa phóng thanh dùng để phát cảnh báo cháy giữa hệ thống phát hiện và báo cháy và những người ở trong tòa nhà (xem ISO 7240-1: 2014, Hình 1, mục C) .

Tiêu chuẩn này quy định loa cho hai loại môi trường ứng dụng: loại A, thường sử dụng trong nhà và loại B, thường sử dụng ngoài trời.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến loa phóng thanh cho các ứng dụng đặc biệt, ví dụ, loa phóng thanh sử dụng trong các ứng dụng nguy hiểm, nếu các ứng dụng đó đòi hỏi các yêu cầu bổ sung hoặc các yêu cầu hoặc thử nghiệm khác với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích đề cập đến loa phát thanh địa chỉ hoặc loa có các thành phần hoạt động.

Các chỉ báo cảnh báo bằng âm thanh được đề cập trong ISO 7240-3.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 7240-24, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese