TIÊU CHUẨN ISO 6887-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 6887-6

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 6887-6, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013 – Vi sinh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh – Phần 6: Quy tắc cụ thể đối với việc chuẩn bị mẫu lấy ở công đoạn sản xuất ban đầu

Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc chuẩn bị mẫu được lấy ở tất cả các giai đoạn từ trang trại đến lò mổ và huyền phù của chúng để kiểm tra vi sinh khi mẫu yêu cầu chuẩn bị khác với các phương pháp được mô tả trong ISO 6887-1. ISO 6887-1 xác định các quy tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.

Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu cho cả phương pháp thử định lượng và phát hiện trong đó các chi tiết chuẩn bị được quy định trong các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mẫu khác nhau được lấy từ trại sản xuất giống, trang trại, từ phương tiện hoặc động vật trong quá trình vận chuyển, hoặc từ động vật hoặc thân thịt của chúng trong lò mổ, để chỉ ra tình trạng vi sinh của động vật liên quan đến các tác nhân gây bệnh cho động vật. . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mẫu được lấy để đánh giá tính vệ sinh của thịt. Những điều này được đề cập trong ISO 6887-2.

Tiêu chuẩn này không xem xét các mẫu lấy từ môi trường nước (biển hoặc nước ngọt) ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Những điều này được đề cập trong ISO 6887-3.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 6887-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese