TIÊU CHUẨN ISO 6341

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 6341

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 6341, Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 10 năm 2012 – Chất lượng nước – Xác định sự ức chế khả năng di chuyển của Daphnia magna Straus (Cladocera, Giáp xác) – Thử nghiệm độc tính cấp tính

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độc tính cấp tính đối với Daphnia magna Straus
(Cladocera, Giáp xác).

Phương pháp này có thể áp dụng cho:

– các chất hóa học có thể hòa tan trong các điều kiện thử nghiệm, hoặc có thể được duy trì dưới dạng huyền phù hoặc phân tán ổn định trong các điều kiện thử nghiệm;

– nước thải công nghiệp hoặc nước thải;

– nước thải đã qua xử lý hoặc chưa qua xử lý;

– chất chiết xuất từ ​​nước và chất rỉ;

– nước ngọt (nước mặt và nước ngầm);

– phần rửa giải của trầm tích nước ngọt;

– nước lỗ rỗng của trầm tích nước ngọt.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 6341, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese