TIÊU CHUẨN ISO 6133

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 6133

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  10
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 6133, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2015 – Cao su và nhựa – Phân tích các vết đa đỉnh thu được khi xác định độ bền xé và độ bền dính

Tiêu chuẩn này quy định năm phương pháp tính, sau khi thử, độ bền xé và độ bền bám dính của cao su lưu hóa hoặc các loại vải được phủ hoặc dính với cao su hoặc chất dẻo. Kết quả được tính toán bằng cách xác định giá trị trung bình và dải giá trị đỉnh từ đồ thị của lực so với thời gian được ghi lại trong quá trình thử nghiệm.

Dấu vết cho phép thử độ bền bám dính hoặc phép thử độ bền xé có thể hiển thị ít hoặc nhiều đỉnh lực, tùy thuộc vào vật liệu được khảo sát. Việc lựa chọn phương pháp tính toán phụ thuộc vào số lượng pic trong vết.

Mục đích của tiêu chuẩn này là đạt được sự đồng nhất hơn trong việc đánh giá và trình bày kết quả thử nghiệm. Tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng khi được quy định trong một tiêu chuẩn khác, tức là một phương pháp thử hoặc một quy định kỹ thuật.

Đối với các chi tiết khác, chẳng hạn như thiết bị, chuẩn bị mẫu thử, điều hòa, quy trình, v.v., phải áp dụng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn liên quan.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp nhất định, các phương pháp phân tích đưa ra có thể không đầy đủ, ví dụ, đối với các giá trị đỉnh thể hiện xu hướng theo thời gian. Trong trường hợp quan tâm đến các giá trị lực nhỏ nhất, có thể sử dụng các phương pháp tính toán tương tự như khi xác định từ một dải giá trị đỉnh.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 6133, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese