TIÊU CHUẨN ISO 50003

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 50003

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 50003

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 50003, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về năng lực, tính nhất quán và tính khách quan trong việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) đối với các cơ quan cung cấp các dịch vụ này. Để đảm bảo tính hiệu quả của đánh giá EnMS, tiêu chuẩn này đề cập đến quá trình đánh giá, các yêu cầu về năng lực đối với nhân viên tham gia vào quá trình chứng nhận đối với hệ thống quản lý năng lượng, thời gian đánh giá và lấy mẫu tại nhiều địa điểm.

Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng cùng với ISO / IEC 17021: 2011. Các yêu cầu của ISO / IEC 17021: 2011 cũng được áp dụng cho tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 50003, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 50003

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese