TIÊU CHUẨN ISO 3951-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 3951-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  98
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 3951-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 2013 – Quy trình lấy mẫu để kiểm tra theo các biến số – Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật chung cho các kế hoạch lấy mẫu đơn được lập chỉ mục theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô các đặc tính chất lượng độc lập

Tiêu chuẩn này chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện sau:

a) trong đó quy trình kiểm tra được áp dụng cho một loạt các lô sản phẩm rời rạc liên tục được cung cấp bởi một nhà sản xuất sử dụng một quy trình sản xuất. Nếu có các nhà sản xuất hoặc quy trình sản xuất khác nhau, thì tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cho từng nhà sản xuất hoặc quy trình sản xuất riêng biệt;

b) trong đó các đặc tính chất lượng của các mặt hàng của sản phẩm có thể đo lường được trên thang đo liên tục;

c) trong đó sai số đo không đáng kể (nghĩa là với độ lệch chuẩn không quá 10% độ lệch chuẩn của quá trình tương ứng). Tuy nhiên, các quy trình cũng được cung cấp trong Điều 9 và Phụ lục P để điều chỉnh sai số đo khi nó có độ lệch chuẩn không đáng kể;

d) nơi sản xuất ổn định (dưới sự kiểm soát thống kê) và các đặc tính chất lượng được phân bố, ít nhất là xấp xỉ gần đúng, theo phân phối chuẩn;

e) trong trường hợp có nhiều đặc tính chất lượng, thì các đặc tính đó độc lập hoặc gần như độc lập với nhau;

f) khi hợp đồng hoặc tiêu chuẩn xác định giới hạn đặc điểm kỹ thuật thấp hơn, L, giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên, U, hoặc cả hai trên mỗi đặc tính chất lượng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 3951-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese