TIÊU CHUẨN ISO 3951-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 3951-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  104
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 3951-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 2013 – Quy trình lấy mẫu để kiểm tra theo các biến số – Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật cho các kế hoạch lấy mẫu đơn lẻ được lập chỉ mục theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc tính chất lượng và một AQL đơn lẻ.

Tiêu chuẩn này chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện sau:

a) khi quy trình kiểm tra được áp dụng cho một loạt các lô sản phẩm rời rạc liên tục do một nhà sản xuất cung cấp sử dụng một quy trình sản xuất;

b) khi chỉ xem xét một đặc tính chất lượng duy nhất, x, của các sản phẩm này và phải đo được trên thang đo liên tục;

c) nơi sản xuất ổn định (dưới sự kiểm soát thống kê) và đặc tính chất lượng, x, được phân phối theo phân phối chuẩn hoặc gần đúng với phân phối chuẩn;

d) khi hợp đồng hoặc tiêu chuẩn xác định giới hạn đặc điểm kỹ thuật thấp hơn, L, giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên, U, hoặc cả hai; một mặt hàng đủ tiêu chuẩn là phù hợp nếu và chỉ khi đặc tính chất lượng đo được của nó, x, thỏa mãn một trong các bất bình đẳng sau:

1) x ≥ L (nghĩa là giới hạn đặc điểm kỹ thuật thấp hơn không bị vi phạm);

2) x ≤ U (nghĩa là giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên không bị vi phạm);

3) x ≥ L và x ≤ U (nghĩa là cả giới hạn dưới và giới hạn trên đều không bị vi phạm).

Các bất đẳng thức 1) và 2) được gọi là trường hợp có giới hạn đặc điểm kỹ thuật đơn và 3), trường hợp có giới hạn đặc điểm kỹ thuật kép.

Trong trường hợp áp dụng các giới hạn đặc điểm kỹ thuật kép, thì trong tiêu chuẩn này giả định rằng sự phù hợp với cả hai giới hạn đặc điểm kỹ thuật đều quan trọng như nhau đối với tính toàn vẹn của sản phẩm. Trong những trường hợp như vậy, áp dụng một AQL đơn lẻ cho tỷ lệ phần trăm kết hợp của một sản phẩm nằm ngoài hai giới hạn đặc điểm kỹ thuật là thích hợp. Điều này được gọi là kiểm soát kết hợp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 3951-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese