TIÊU CHUẨN ISO 37500

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 37500

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 11 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  80
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 37500, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2014 – Hướng dẫn gia công phần mềm

Tiêu chuẩn này bao gồm các giai đoạn, quy trình và khía cạnh quản trị chính của hoạt động thuê ngoài, không phụ thuộc vào quy mô và các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Nó nhằm cung cấp một nền tảng tốt để cho phép các tổ chức tham gia và tiếp tục duy trì, các thỏa thuận thuê ngoài thành công trong suốt thời gian hợp đồng.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về:

– quản trị thuê ngoài tốt vì lợi ích chung của khách hàng và nhà cung cấp;

– tính linh hoạt của các thỏa thuận thuê ngoài, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh đang thay đổi;

– xác định các rủi ro liên quan đến việc thuê ngoài;

– tạo điều kiện cho các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Tiêu chuẩn này có thể được điều chỉnh và mở rộng cho các nhu cầu cụ thể của ngành để phù hợp với các luật và quy định quốc tế, quốc gia và địa phương (bao gồm cả những quy định liên quan đến môi trường, lao động, sức khỏe và an toàn), quy mô của thỏa thuận thuê ngoài và loại hình ngành .

Tiêu chuẩn này thừa nhận rằng các bên liên quan khác nhau hành động riêng biệt trong một số giai đoạn của vòng đời thuê ngoài và cùng nhau trong các giai đoạn khác. Không thể phân bổ độc quyền các quy trình trong vòng đời thuê ngoài cho khách hàng hoặc nhà cung cấp. Đối với mỗi thỏa thuận thuê ngoài, trách nhiệm quy trình phải được giải thích cho phù hợp và được điều chỉnh bởi người sử dụng.

Tiêu chuẩn này nhằm đề cập đến bất kỳ mối quan hệ thuê ngoài nào, cho dù là gia công lần đầu hay không, sử dụng mô hình một nhà cung cấp hoặc nhiều nhà cung cấp, hoặc dự thảo các thỏa thuận dựa trên các dịch vụ hoặc kết quả. Các quá trình được đề cập trong tiêu chuẩn này nhằm được điều chỉnh để phù hợp với chiến lược thuê ngoài và sự trưởng thành của các tổ chức khách hàng và nhà cung cấp.

Tiêu chuẩn này dự kiến ​​sẽ được sử dụng bởi các khách hàng, nhà cung cấp và người thực hành thuê ngoài, chẳng hạn như:

– những người ra quyết định và những người đại diện được trao quyền của họ;

– tất cả các bên liên quan tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và / hoặc quản lý các thỏa thuận thuê ngoài;

– nhân viên ở tất cả các cấp có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công phần mềm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 37500, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese